Zajištění akceschopnosti v roce  2020


 
Zajištění akceschopnosti v roce 2020
Našim hlavním podporovatelem je jihomoravský kraj a díky jeho každoročním dotačním programům jsme schopni zajišťovat naši činost !
 
V roce 2020 to byl  právě projekt "Zajištění akceschopnosti VZS ČČK Brno v roce 2020" a tento projekt byl spolufinancován z finančních prostředků Jihomoravského kraje ve výši 220 000 Kč. V rámci projektu bylo pořízeno záchranářské vybavení, osobní ochranné pomůcky a uhrazeny výdaje na opravy, servis a údržbu plavidel a vozidel.
 
Díky krajské podpoře máme 10 suchých neoprénových obleků, pořídili jsme násobný dobíječ našich profesionálních radiostanic a 6 ks chobotů k těmto radiostanicím, které nám umožňují na zásahu mít prázdné ruce. Pořídili jsme tlakovou nádobu na kyslík, který je nezbytnou součástí námi prováděných kardiopulmonálních resuscitací / celý tým byl vyškolen v manipulaci s kyslíkem ! )