Vzdělávání a kvalifikace


Kvalifikace:

 

Rozhodčí VZS ČČK
kurz ""použití záchranné desky při poranění páteře ve vodě""
Potápěč (CMAS, PADI, SSI, UDI,..)
Vůdce malého plavidla (VMP)
Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)
Lezec-záchranář


Plavčík / Záchranář III. VZS ČČK (kval. s právní odpovědností, platnost 2 roky)

Podmínky: zdravotní zůsobilost, 18 let, vstupní testy
Oprávnění: zaišťování bezpečnosti na koupalištích a bazénech do 1,6 m hloubky
Obnovení platnosti: absolvování všech závěrečných zkoušek
Závěrečné zkoušky:

 • 400m volný způsob (200m v čase do 3:50(m)/4:00(ž))
 • 25m pod vodou
 • 200m tažení tonoucího
 • 2 techniky přiblížení k tonoucímu
 • 2 techniky obrany plavčíka
 • 50m záchrana modelu
 • Záchranná akce s pásem
 • Vynášní tonoucího z hlubokého bazénu jedním zachráncem
 • KPCR jedním zachráncem - 5min
 • Obvazová technika (1 šátkový obvaz)
 • 100m plavání s ABC s podplaváním čtyř 2 metrových pásem (1:35(m)/1:45(ž))
 • 100m tažení tonoucího s ploutvemi
 • Práce s lanem (3 základní uzly)
 • Zravotnický test
 • Test: prevence, taktika, bezpečnost

Mistr plavčí / Záchranář II. VZS ČČK (kval. s právní odpovědností, platnost 5 let)

Podmínky: platná kvalifikace ZIII, zdravotní způsobilost, 21 let, absolvování 10ti denního kurzu
Oprávnění: zajiš´tování bezpečnosti na koupalištích a bezénech nad 1,6 m hloubky
Obnovení platnosti: doškolení v rozsahu min. 8 hod.
Závěrečnézkoušky:

 • 400m volný způsob (8:00(m)/9:00(ž))
 • 25m pod vodou
 • 200m tažení tonoucího
 • Modelová záchranná akce - 100 kombinované záchranářské cvičení, na které navazuje 30m běh a 50m záchrana s pásem (2:45 (m)/3:00 (ž))
 • Modelová akce - záchrana tonoucího potapěče
 • 100m tažení potapěče s plnopu výstrojí (2:30 (m+ž))
 • Horolezecká technika - slaňování, zřízení kladkostroje
 • Spojovací příprava - zkouška radiooperátora
 • KPCR jedním nebo 2 zachránci dospělého nebo dítěte 5min
 • První pomoc při poranení ve vodě - polohování, užití spinboardu
 • Obvazová technika (obinadlový obvaz)

Záchranář volná voda (spec. kval. s právní odpovědností, platnost 5 let)

Podmínky: 1 rok platná kvalifikace ZIII, zdravotní způsobilost, 19 let, absolvování 5ti denního kurzu
Oprávnění: zajišťování bezpečnosti na tekoucích vodách
Obnovení platnosti: doškolení v rozsahu min. 10 hod.
Závěrečné zkoušky:

 • 2 modelové situace (zřízení stanoviště, záchrana, ošetření, transport)
 • plán pro zajištění sportovní akce na tekoucí vodě (písemně)
 • první pomoc (test + KPCR)
 • teorie: záchrana na stojacích a tekoucích vodách (test)


2 modelové situace osobního zásahu (záchrana, ošetření, transport)

 • 1 modelová situace záchrany s plavidlem (hodnocení družstva)
 • první pomoc (test + KPCR)
 • plán záchranné akce (písemně)
 • teorie: záchrana na stojatých vodách (test)
    

 

Instruktor/Záchranář I. VZS ČČK (pedagog. kval., platnost 7 let)

Podmínky:

 • 25 let
 • absolvování 10ti denního kurzu pro ZII v roli instruktora
 • 3 roky platná kvalifikace ZII
 • VMP
 • potápěč CMAS P** nebo jiné mezinárodně uznávané ekvivalenty
 • platná kvalifikace Rozhpdčí VZS
 • kurz ""použití záchranné desky při poranění páteře ve vodě""
 • vysvědčení o radiotelefonní zkoušce
 • zdravotní způsobilost

Oprávnění: vedení kurzů a školení, člen zkušebních komisí
Obnovení platnosti: doškolení v rozsahu min. 10 hod. v posledních 3 letech platnosti
Závěrečné hodnocení:

 • pedagogické výstupy (teorie a praxe)
 • písemně zpracované vybrané téma
 • 3 disciplíny ze závěrečných zkoušek ZII
   

Instruktor specialista VZS ČČK (pedagog. kval., platnost 7 let)

Uděluje se osobám, odborníkům v dané oblasti za předem daných podmínek.
Podmínky: platná kvalifikace ZIII, min. 2 roky práce v MS VZS ČČK, 25 let, kvalifikace pro specializaci
Oprávnění: vedení kurzů a školení v rámci specializace, člen zkušebních komisí
Obnovení kvalifikace: doškolení v rozsahu min. 10 hod.
Specializace:

 • plavání - Magistr v oboru TV se specializací plavání, trenér nebo učitel I. třídy
 • první pomoc - lékař s atestací I. stupně v základním oboru
 • záchrana na divoké vodě - horolezecká kval. ČSH, kval. ve vodní turistice nebo sportovní kanoistice, účast na kurzu v roli odpovědného instruktora
 • záchrana na vodních plochách - mezinárodní VMP (sk. M, S) se 4 roky praxe, potápěč CMAS P**, radiotelefonní zkouška, účast na kurzu v roli odpovědného instruktora
 • potápění - instruktor CMAS I*, DAN Oxygen Provider

Plavčík / Záchranář III VZS ČČK
Mistr plavčí / Záchranář II VZS ČČK
Záchranář volná voda VZS ČČK


Instruktor / Záchranář I VZS ČČK
Instruktor specialista VZS ČČK