O nás


Vodní záchranná služba ČČK Brno, pobočný spolek

ČINNOST VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK BRNO

 • poskytuje záchranu a evakuaci osob v ohrožených oblastech
 • zajišťuje hlídkovou, preventivní a záchrannou činnost na vodních plochách, veřejných koupalištích, bazénech a divoké vodě 
 • poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných v oblastech velkých vodních ploch
 • vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků letovisek u vodních ploch na základě požadavku provozovatele zajišťuje provoz bazénů, koupališť a pláží
 • spolupracuje při tvorbě a prezentaci výukových a preventivně - bezpečnostních materiálů
 • připravuje a školí své členy a čekatele dle vlastního vzdělávacího programu schváleného akreditací u Ministerstva školství
 • spolupracuje s říční policií PČR, Zdravotnickou záchrannou službou JMK, Poříční jednotkou MP Brno při zajišťování bezpečnosti v dané lokalitě
 • spolupracuje s dalšími záchrannými složkami IZS  
 • na základě požadavku médií informuje jejich prostřednictvím veřejnost o podmínkách v zajišťované lokalitě 
 • V letních měsících zajišťujeme technickou pomoc a přednemocniční neodkladnou péči na I. Novomlýnské nádrži a návštěvníkům ATC Merkur v Pasohlávkách

ŠKOLENÍ A VÝUKA

 • pořádání kurzu kvalifikace Záchranář III (mezinárodní kvalifikace)
 • školení v první pomoci
 • školení v ovládání plavidel (vůdce malého plavidla)
 • ve spolupráci s Trygon Brno můžeme zajistit potápěčské kurzy    

Poradenství a zdravotnické vybavení

Návrh a příprava provozního plánu a plánu pro nebezpečí, výběr a školení pracovníků dle podmínek provozu.
Komplexní zajištění zdravotnického vybavení a techniky dle požadavku klienta s ohledem na konkrétní provoz či zařízení a kvalifikace personálu.